1. Oh Kristus! Lunastaja

2. Ma tulen, armas Jumal, nüüd

3. Oh Jumal, Looja, püha Vaim

4. See jõulupäev on rõõmust suur

5. Oh leinakem! Ja kaebekem

6. Oh laulgem südamest

7. Nüüd paistab meile kauniste

8. Nüüd hing’vad inimesed

9. Kui Jeesust risti naelati

10. Kõigis paigus, kus ma seisan

Leave a Reply