Rannarootslaste ja Vormsi rahvalaule

Prologue
Ensamt / Alone
Beställ om ditt hus
Kes Jumalat nii laseb teha?
Ack mitt skepp
Mig dagen flyr
Världens frälsare kom här
See jõulupäev
En stjärna gick på himlen fram
Ett bröllop uti Kanan stod
Kas sureb nii mu kõgie armsam elu
10 jungfrur
I himmelen / Niel kõrgustel
Tvåsamt / Together
A boija båne
Epiloge / Thanks, Ormsö!

Leave a Reply