1. Upa-upa põllukenemälutagune
2. Aid
3. Kus tunnen oma kodoje
4. Hää kiik
5. Ojaküla polka
6. Tore sõit
7. Sõtsekesed, noored neiud
8. Kaarajaan
9. Kui me kasvime koduje
10. Ladvad lindudele
11. Äiu-püiu
12. Laulaksin ma lugu kaksi
13. Mardi lugu
14. Suur naine ja väike mees

Leave a Reply